Solbåten Daphne


"Solbåten" kom ut 1956. Souvenirkamelerna i trä är några år yngre.

Ute virvlar höstlöven och mörkret faller på. Dags att krypa upp i länstolen med en god bok.
Jag vill tipsa om
om en serie underbara reseskildringar från efterkrigstidens Medelhavsområde, med segelbåten "Daphne" som huvudperson. Finlandssvenske författaren Göran Schildt och hans hustru Mona köpte "Daphne" 1947. De seglade sedan under en rad år i Medelhavet, tre fyra månader varje år. Resorna blev böcker. Det är äventyr, seglingsstrapatser och - framför allt - möten med människor i ett Europa (och Egypten!) bara några år efter kriget. 

Göran Schildt själv, i "Solbåten":
"Men om äventyrslusten varit huvuddrivfjädern som fört oss ut på våra resor, har också en annan faktor från början varit med och bestämt deras riktning .... Jag antar att de flesta människor har ett personligt intellektuellt problem, någon fråga de lever med och på olika sätt försöker fördjupa. Min fråga har samband med den västerländska människans personlighet: vilka faktorer har skapat den, vilka traditioner är värdefulla och levande för den, vari ligger svårigheterna och misstagen? ... Europa har varit som en stor bok för mig, en bok där jag lärt mig mycket som inte kan inhämtas i de vanliga böckerna."

Några av böckerna om resorna med "Daphne": Önskeresan, 1949 (Frankrike och Italien), I Odysseus kölvatten, 1951(Grekland) och Solbåten, 1956 (På Nilen genom Egypten).

Fotnot: Solbåten kom ut 1956, men boken på bilden är en senare upplaga, 1961.

Kommentera här: